Οικόπεδο-Αγροτεμάχιο στους Νέους Πόρους

  €60.000 euro - Οικόπεδο – Αγροτεμάχιο

Πωλείται οικόπεδο-αγροτεμάχιο 19 στρέμματα + 4 στρέμματα τους Νέους Πόρους

Παρόμοιες κατοικίες