Οικόπεδο-Αγροτεμάχιο στους Νέους Πόρους

  €40.000 euro - Οικόπεδο – Αγροτεμάχιο

Πωλείται οικόπεδο-αγροτεμάχιο 11.200 τ.μ. στους Νέους Πόρους

Παρόμοιες κατοικίες